Ongelma vastaanotto

Henkilökohtaista opastusta erilaisissa koirien käytöshäiriöissä kotona ja kodin ulkopuolella.

Koiran vieminen käyttäytymisterapeutille hämmentää usein omistajia, jotka pelkäävät tulevansa leimatuiksi huonoina koiran omistajina. Joskus perheenjäsenetkin ovat eri mieltä terapeutin tarpeellisuudesta. Kuitenkin jos ongelma häiritsee elämäänne ja kiristää hermoja, niin aina kannattaa ottaa yhteyttä. Tavallisesti ainoa asia mikä asiakkaita harmittaa on se, että he eivät ottaneet aikaisemmin yhteyttä.

Omistaja saa ohjeita lemmikin liikunnan, ruokavalion ja ympäristön muutoksiin, uudelleen kouluttamiseen, aktivointiin ja käyttäytymisterapiaan. Tärkeintä on opettaa omistajia ymmärtämään lemmikkinsä käyttäytymisen syyt ja oppia itse käyttäytymään loogisesti koiran näkökulmasta katsottuna. Syy ongelmaan voi löytyä omistajan ja koiran yhteen sopimattomista luonteista, omistajan ymmärtämättömyydestä tämän rodun tai yksilön käyttäytymisen syihin tai koiran käyttäytymisen inhimillistämisestä. Koira on laumaeläin ja se ei ajattele kuten ihminen, mikä pitää tiedostaa ennen kuin voidaan ryhtyä purkamaan ongelmaa. Koiraterapeutti toimii perheessä koiran ja ihmisten välisenä tulkkina.

Monet omistajien ongelmiksi kokemista käyttäytymistavoista ovat eläimen kannalta normaaleja, lajille tai rodulle tyypillistä käyttäytymistä, jotka eivät ota sujuakseen ihmisen ja eläimen välisessä suhteessa. Useimmiten pelkkä koiran käyttäytymisen syiden ja sopivan koulutuksen selittäminen saavat omistajat oikeille jäljille.

Sen lisäksi, että omistajat suhtautuvat epäilevästi käyttäytymisterapian menetelmiin ja arvoon, myös omistajien persoonallisuus vaikeuttaa joskus tapauksen käsittelyä. Omistajat voivat tietämättään myötävaikuttaa koiransa käyttäytymisongelmiin viestimällä niille väärällä tavalla. Usein äärimmäisen kiltit ja hyväntahtoiset ihmiset pahentavat koiransa käyttäytymisongelmia, vaikka eivät sitä missään tapauksessa haluaisi. Ihmisen käyttäytyessä tietyllä tavalla, siitä seuraa, että koira käyttäytyy tietyllä tavalla, kaikkeen koiran käyttäytymiseen on syynsä. Koirassa ei ole nappulaa, josta painamalla sen käytös muuttuisi eikä koiraterapeutti tule kouluttamaan koiraa omistajan puolesta, vaan koiran käyttäytymisen muutos lähtee aina omistajan käyttäytymisen muutoksesta koiraa kohtaan!

Objektiivinen suhtautuminen käyttäytymisongelmaan ja vastuuntuntoinen ja määrätietoinen hoito-ohjelman noudattaminen ovat välttämättömiä hyvien tulosten saavuttamiseksi. Pelkkä yrittäminen silloin tällöin ei riitä, vaan koko perheen on sitouduttava noudattamaan annettuja ohjeita päästäkseen haluttuun tulokseen! Omistajan tai jonkun perheen jäsenen vastahakoisuus tai välinpitämättömyys ovat yleisimpiä epäonnistumisen syitä käyttäytymisen muokkaamisessa . Moni hyvä ohjelma kariutuu jonkun perheenjäsenen riittämättömän innostuksen vuoksi.

Tutkimuksen mukaan joka toisella koiranomistajalla on ongelmia koiransa kanssa. Yleisimpiä ovat aggressiivisuus koiria tai vieraita ihmisiä kohtaan, erilaiset pelkotilat (vieraat ihmiset, lapset, miehet, toiset koirat, äänet) ja sisäsiisteysongelmat.

Muita ongelmia voivat olla remmissä vetäminen, jatkuva haukkuminen, paikkojen tuhoaminen tai pureskelu kotona, perushoitotoimenpiteiden suoritus, hyppiminen ihmisiä vasten, ruuan tai tavaroiden vahtiminen tai varastaminen, kaiken liikkuvan jahtaaminen, yleinen tottelemattomuus, omien koirien väliset tappelut, ylivilkkaus…

Ennen kuin käyttäytymisterapia aloitetaan, on syytä käydä tarkistuttamassa koira eläinlääkärillä, etteivät käyttäytymisongelmat johdu jostakin sairaudesta tai kiputilasta. Varsinkin jos ongelmia on vain silloin tällöin tai ne ovat alkaneet yhtäkkiä.

Käyntikerta kestää noin 2 tuntia ja sisältää ongelmakartoituksen sekä neuvot, kirjalliset materiaalit ja harjoittelut ongelman poistamiseksi. Käyntikerran hinta on 60 e / h. Jos vastaanotto tapahtuu asiakkaan kotona, tulee hintaan lisäksi kilometrikorvaukset.

Hanna Hautamäki p.040-5860472 tai hracron@gmail.com

Puhelimitse tai sähköpostitse ei ongelmakonsultaatiota, vaan vain ajanvaraukset ongelmakäynneille.